Aspectele acţiunii în limba spaniolă

Aspect este o categorie gramaticală caracteristică anumitor limbi, care arată stadiul de realizare a acţiunii exprimate de verb.

Limba spaniolă nu cunoaşte această categorie gramaticală, dar poate exprima diferitele aspecte ale acţiunii prin perifraze verbale. În general perifrazele formate cu ajutorul infinitivului indică o acţiune viitoare sau începutul acestei acţiuni (exceptând acabar de); formate cu ajutorul gerunziului indică o acţiune în curs de desfăşurare; cu ajutorul participiului trecut o acţiune terminată.

Viitorul apropiat: ir a + INFINITIV: Vamos a solucionar el problema. / O să rezolvăm problema.

Trecutul apropiat: acabar de + INFINITIV: Acaban de salir. / Tocmai au ieşit /plecat.

Începutul acţiunii:

  • ponerse a + INFINITIV: Cuando nos vio se puso a trabajar. / Când ne-a văzut,a început să lucreze.
  • echar/echarse a + INFINITIV: Al vernos se echó a llorar. / Când ne-a văzut a izbucnit în plans.
  • romper a + INFINITIV: Rompió a llorar. / A izbucnit în plâns.

Atenţie! Pentru a indica un început brusc sau neaşteptat se folosesesc mai mult: echarse a + INFINITIV sau romper a + INFINITIV.

Durata acţiunii: estar + GERUNZIU: Anteayer estuve trabajando todo el día./ Alaltăieri am muncit toată ziua.

Desfăşurarea acţiunii: ir + GERUNZIU: Su salud va mejorándose. / Se reface pe zi ce trece.

Continuarea acţiunii: venir + GERUNZIU: Se lo vengo proponiendo desde hace varias semanas. / Îi propun (asta) de mai multe săptămâni.

Simultaneitatea a două acţiuni: al + INFINITIV: Al entrar en casa, vio a su madre. / Când a intrat în casă, a văzut-o pe mama sa.

Repetarea unei acţiuni: volver a + INFINITIV: Ya no volvió a hablarme de esto. / Nu mi-a mai vorbit despre asta.

Acţiune obişnuită: soler + INFINITIV : Solíamos pasar por aquella calle./ De obicei treceam pe strada aceea.

Atenţie! soler nu se foloseşte decât la prezentul şi imperfectul indicativ şi la prezentul conjunctiv.

Sfârşitul unei acţiuni: acabar + GERUNZIU : Acabé diciendo que no me importaba. /Am sfârşit prin a zice că nu-mi păsa.

Rezultatul unei acţiuni: estar + participial trecut: No pudimos pasar, la puerta estaba cerrrada. / N-am putut să trecem, uşa era închisă.

Atenţie! Nu trebuie confundat estar + participial trecut cu ser + participiul trecut (diateza pasivă): La puerta fue abierta por Juan. / Uşa a fost deschisă de Juan.

Prezentarea unei acţiuni încheiate: tener + PARTICIPIU TRECUT: No te preocupes por estas tonterías, ya las tengo olvidadas. / Nu te mai gândi la prostiile astea, le-am uitat de mult. (În acest caz participiul trecut se acordă cu COD – complement obiect direct)

Învață limba spaniolă cu traineri specializați, cu experiență bogată în predare pentru a învăța în scurt timp limba lui Cervantes și a lui Gaudi!

Vorbiți fluent în orice limbă!

Cursuri stimulative, structurate în lecții relevante și interesante
care se desfășoară într-un mediu atrăgător și confortabil.
Profesori dinamici și dedicați!

Aflați mai mult!
021 253 22 55