Cum să ţineţi pasul cu limba străină pe care aţi învăţat-o

Liceul s-a terminat demult, la fel şi facultatea – deşi poate că în cursul facultăţii aţi avut doar un opţional de limbă străină pe care l-aţi tratat cu mai multă sau mai puţină seriozitate: nu aţi participat la toate întâlnirile sau opţionalul avea loc în acelaşi interval în care în orar era trecut un curs mai important.

Vă aflaţi în faţa unui posibil angajator care vă întreabă care sunt limbile străine pe care le cunoaşteţi. În CV-ul dumneavoastră sunt trecute una sau două limbi străine, pe care le ştiaţi foarte bine, motiv pentru care aţi trecut în dreptul fiecăreia calificativul C1 conform cadrului european comun de referinţă lingvistică. Dar viitorul angajator îşi doreşte să vă evalueze la rândul său cunoştinţele de limbă printr-o testare orală şi scrisă. Spre surprinderea dumneavoastră, nota obţinută la una, sau chiar la ambele testări, este mai mică decât vă aşteptaţi, indicând un nivel mediu / intermediar. Or dumneavoastră ştiţi că deţineţi un nivel avansat, întrucât la liceu aţi făcut intensiv limba / limbile respective; la una dintre ele aţi dat examenul de bacalaureat la proba orală, iar la cealaltă – la proba scrisă. Obiectivitatea evaluatorului este indiscutabilă, deci problema trebuie căutată ”in ograda proprie”, cum s-ar spune.

Pentru această discrepanţă, principalul – dacă nu chiar singurul – motiv este lipsa de practică a limbii după terminarea liceului sau a facultăţii (cadrul formal în care aţi deprins-o şi aţi învăţat-o corespunzător).

Cu această problemă se confruntă toţi cei care au pierdut, după un anumit timp, contactul cu o limbă străină deprinsă în anii de liceu sau studenţie. Rezultatele se observă mai ales în ceea ce priveşte partea de producţie orală sau scrisă. Rareori se pierde capacitatea de înţelegere a unui discurs oral sau a unui text scris, deşi poate reacţiile la acesta sunt mai întârziate decât deobicei – e nevoie ca interlocutorul să vorbească mai încet şi mai clar sau, eventual, să repete sau să reformuleze anumite părţi care nu au fost înţelese sau un anumit paragraf dintr-un text trebuie recitit, mai ales dacă acesta conţine subordonate mai multe şi cuvinte necunoscute. Totuşi, multe dintre persoanele în cauză, cărora li se solicită să scrie câteva paragrafe sau să vorbească în câteva minute pe o anumită temă, descoperă că nu îşi mai găsesc cuvintele: sunt tentate să gândească ideile în limba română mai întâi, ceea ce ar putea să dea naştere unor calcuri lingvistice care nu sună bine unui vorbitor nativ sau unui cunoscător.

Soluţia evidentă este reluarea contactului cu limba respectivă. Cea mai la îndemână cale pentru cei care doresc să îşi revizuiască şi să îşi reactualizeze cunoştinţele într-o limbă străină pe care au mai studiat-o este să se înscrie la un curs de conversaţie în limba respectivă, sau la un curs de limbaj general pentru un nivel intermediar.

Iată câteva sugestii pentru lucrul individual, pe lângă orele de curs, pentru a relua contactul cu o limbă străină pe care nu aţi mai folosit-o demult:

1. Încercaţi să citiţi cât mai mult în limba respectivă. Puteţi alege literatură sau, cel mai bine, presă scrisă. Pe lângă faptul că sunt mai uşor de găsit pe internet, prin intermediul cotidienelor puteţi lua contact cu limba contemporană. Nu vă descurajaţi dacă vi se pare că vocabularul vă este necunoscut – de multe ori puteţi deduce înţelesul unui termen din contex sau, dacă nu, puteţi consulta unul din sutele de dicţionare online care vă stau non stop la dispoziţie.

2. Ascultaţi cât mai mult programe radio sau TV în limba respectivă. Cele mai indicate sunt programele de ştiri, pentru că acolo veţi întâlni un limbaj cât de cât formal şi actual.

3. Încercaţi să vorbiţi şi să scrieţi cât mai mult în limba respectivă, chiar dacă e vorba de conversaţii cu cei apropiaţi sau e-mail-uri. La început veţi avea multe ezitări şi veţi face multe pauze pentru a vă căuta cuvintele, însă încetul cu încetul veţi vedea că lucrurile vor începe să se mişte.

şi, mai ales, nu uitaţi o vorbă din bătrâni: repetiţia este mama învăţăturii.

Vorbiți fluent în orice limbă!

Cursuri stimulative, structurate în lecții relevante și interesante
care se desfășoară într-un mediu atrăgător și confortabil.
Profesori dinamici și dedicați!

Aflați mai mult!
021 253 22 55