Despre mândria de a-ți vorbi propria limbă

Profesia de trainer de limba română pentru străini m-a adus în fața unei mari diversități de oameni provenind din zone geografice și culturi variate, complexe, interesante. La fiecare dintre aceștia am remarcat atitudini diferite față de apartenența lor la o națiune sau față de limba vorbită nativ.
Cei mai mulți dintre ei vorbesc cu mândrie și respect față de poporul și țara din care provin și față de limba pe care o vorbesc nativ. Îmi mărturisesc, oarecum surprinși, că atitudinea pe care românii o au față de țara lor și față de limba pe care o vorbesc este deseori una defăimătoare. Mulți dintre participanții la cursurile de limba română pentru străini doresc să cunoască limba și cultura românească tocmai dintr-o formă de respect față de țara în care urmează să trăiască pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă. Mulți dintre ei doresc să se poată adresa oamenilor, prietenilor lor români sau colegilor, în limba română. Doresc, de asemenea, ca gradul lor de integrare socială să fie unul cât mai înalt, depășind astfel bariera în comunicare creată de utilizarea unei limbi, alta decât cea vorbita de ceilalți.
Realitatea este că majoritatea românilor (care trăiesc în orașe) sunt vorbitori ai unei limbi de circulație internațională, în cele mai multe cazuri, engleza. A fost și este considerat un soi de privilegiu sau oportunitate să ai ocazia să utilizezi într-o conversație o limbă străină cunoscută, cu atât mai mult cu cât interlocutorul tău este vorbitor nativ al acesteia. Astfel, romanii, prin atitudinea lor, nu încurajează expații să învețe și să utilizeze limba română, ci le creează confort prin conversații în limba engleză, dovedindu-și astfel abilitățile.
Un alt aspect pe care l-am remarcat este faptul ca romanii nu reușesc să-și acorde creditul și încrederea în forțele proprii, în capacitățile pe care le au ca indivizi, dar și ca popor. Participanții la cursurile de limba română pentru străini îmi mărturisesc deseori că descoperă cu încântare faptul că românii, contrar așteptărilor lor sau contrar opiniei pe care o aveau înainte de a veni în România, sunt persoane extrem de inteligente, inovatoare și adaptabile. Ceea ce îi face pe străini să fie și mai surprinși este faptul că romanii nu pot să se perceapă obiectiv, având nesiguranța propriei lor valori, un soi de umilință sau inferioritate total nejustificate și cauzate probabil de contexte socio-istorice anterioare.
Spiritul liber și concepțiile unor oameni care s-au dezvoltat în cadrul societăților vestice moderne îi fac pe mulți dintre străinii stabiliți în România să aibă deschiderea necesară pentru a vedea dincolo de preconcepții și dincolo de imaginea pe care România și romanii și-o propagă, de multe ori, în lume. Tocmai din acest soi de respect pe care ajung să îl aibă pentru români și cultura românească, mulți dintre expați doresc să participe la cursuri de limba română, astfel încât să poată înțelege mai bine contextul cultural în care urmează să se integreze.
O altă tipologie de participanți la cursuri de română pentru străini o reprezintă cei care trăiesc deja de 10 – 15 ani în România și comunică, de cele mai multe ori, în limba engleză (datorită faptului că foarte mulți romani vorbesc limba engleză la un nivel suficient de ridicat încât să poată facilita comunicarea), dar simt că integrarea lor nu este completă din cauza imposibilității de a folosi limba română și de a atinge un soi de coeziune cu prietenii lor români.
Concluzia acestor constatări în urma susținerii cursurilor de română pentru străini ar fi că parte din identitatea și verticalitatea unui popor este și mândria de apartenență la o anumită nație, de a-ți vorbi limba și de a fi reprezentant al unei țări și al unei culturi vaste și, de ce nu, complexe cum este cea a poporului român. Că pentru a te simți tu însuți valoros ca și individ, este nevoie să-ți recunoști originea, rădăcinile, să le accepți și să reușești întotdeauna să te raportezi frecvent la plusurile și aspectele pozitive pe care le moștenești automat și involuntar pe linie istorică și culturală. Să acceptăm așadar și să valorificăm datele pe care ni le conferă apartenența la acest popor și la această limbă minunată, muzicală, complexă și extrem de expresivă, limba română!

Vorbiți fluent în orice limbă!

Cursuri stimulative, structurate în lecții relevante și interesante
care se desfășoară într-un mediu atrăgător și confortabil.
Profesori dinamici și dedicați!

Aflați mai mult!
021 253 22 55