Substantivul in limba portugheza

Substantivul este partea de vorbire care denumeşte lucruri, fiinţe sau acţiuni abstracte şi care se modifică, în cele mai multe limbi, după gen, număr şi caz. În limba portugheză, spre deosebire de limba română, substantivele se modifică doar după gen şi număr. Substantivele portugheze se împart după gen în masculine şi feminine, limba portugheză necunoscând genul neutru.

Genul substantivelor

De la început trebuie să precizăm că genul substantivelor portugheze diferă uneori de genul substantivelor cu acelaşi sens din limba română.

o livro (masculin) cartea (feminin)
o problema (masculin) problema (feminin)
a borboleta (feminin) fluturele (masculin)
a torre (feminin) turnul (neutru)

Determinarea genului substantivelor din limba portugheză se face după sensul substantivelor respective şi după terminaţiile lor.

Genul substantivelor după înţeles

Sunt de genul masculin:

 • substantivele care indică persoane de sex bărbătesc şi numele lor : o homem (bărbatul), o rapaz (băiatul), o pai (tatăl), Alexandre, Carlos;
 • substantivele care indică animale de sex masculin : o cão (câinele), o cavalo (calul), o boi (boul);
 • substantivele care indică munţi, râuri, mări, oceane şi unele ţări : os Cárpatos, (Carpaţii), os Andes (Anzii), o Danúbio (Dunărea), o Atlântico (Oceanul Atlantic), o Brasil (Brazilia);
 • substantivele care indică lunile anului : o Janeiro (ianuarie), o Fevereiro (februarie);
 • substantivele care indică denumirea literelor: o jota (je), o erre (re);

Sunt de genul feminin:

 • substantivele care indică persoane de gen feminin şi numele lor : a rapariga (fata), a mulher (femeia) Maria, Verónica;
 • substantivele care indică animale de sex feminin : a cabra (capra), a loba (lupoaica), a vaca (vaca);
 • substantivele care indică ştiinţe şi arte: a filologia (filologia), a economia (economia), a escultura (sculptura), a pintura (pictura).

Genul substantivelor după terminaţie

 • substantivele terminate îm –o, în orice vocală accentuată, în – ão şi în consoană sunt, cu mici excepţii, de genul masculine: o livro (cartea), o chá (ceaiul), o sabão (săpunul), o jornal (jurnalul), o fim (sfârşitul), o mar (marea), o mês (luna), o arroz (orezul)
 • substantivele terminate îm –a, -e, -ã, -ião, – ção, -são. –dão, -dade, -ude, -ice, -ície,-agem sunt, cu unele excepţii, de gen feminin: a casa (casa), a ave ( pasărea), a manhã (dimineaţa), a construção (construcţia), a união (unirea, uniunea), a invasão (invazia), a gratidão (gratitudine), a verdade (adevărul), a magnitude (magnitudine), a tolice (prostia), a planície (câmpia), a viagem (călătoria)
 • cea mai mare parte a substantivelor de origine elină terminate în -ma şi –ta sunt de gen masculin : o clima (clima), o tema (tema), o teorema ( teorema), o planeta (planeta);
 • substantivele terminate îm –a, -e, -ista, -ente, -ante, -ota care, de cele mai multe ori indică profesii, pot fi atât masculine cât şi feminine : o/a colega (colegul, colega) , o/a intérprete (interpretul, interpreta), o/a economista (economistul, economista), o/a cliente (clientul, clienta), o/a estudante (studentul, studenta), o/a compatriota (compatriotul, compatrioata)
 • unele substantive masculine trec la genul feminin prin schimbraea terminaţiei –o în –a : o leitor, a leitora (cititorul, cititoarea), o português, a portuguesa (portughezul, portugheza)
 • substantivele masculine terminate în -ão devin feminine prin pierderea lui –o final sau prin înlocuirea grupului –ão cu grupul –oa : o irmão, a irmã (fratele, sora), o cidadão, a cidadã (cetăţeanul, cetăţeana), o patrão, a patroa (patronul, patroana)
 • unele substantive masculine terminate în consoană formează femininul cu ajutorul sufixelor – triz, – eira, -esa, – ina : o imperador, a imperatriz (împăratul, împărăteasa), o lavrador, a lavradeira (plugarul, fără feminin) o consul, a consulesa (consulul, fără feminin), o czar, a czarina (ţarul, ţarina)
 • în sfârşit, unele substantive masculina terminate în vocală, formează femininul cu ajutorul sufixelor – essa, – isa, -ina : o conde, a condessa (contele, contesa), o poeta, a poetisa (poetul, poeta), o herói, a heroina (eroul, eroina)

Ai vrea să începi să înveți chiar acum un curs de limba portugheză, nivel mediu? Evaluează-ți nivelul chiar acum venind la noi să susții testarea gratuită!

Vorbiți fluent în orice limbă!

Cursuri stimulative, structurate în lecții relevante și interesante
care se desfășoară într-un mediu atrăgător și confortabil.
Profesori dinamici și dedicați!

Aflați mai mult!
021 253 22 55