There’s no business like “Business English”

Se vehiculează tot mai frecvent că engleza este un “must”. De cele mai multe ori se întâmplă să fim condiționați în obținerea unui loc de muncă, de cunoașterea limbii engleze la un nivel cât mai înalt.
Prin această prismă, solicitările pentru cursuri speciale de “Business English” sunt tot mai frecvente. Nevoie de astfel de cursuri axate pe limbaj special legat de domeniul afacerilor au atât oamenii interesați de găsirea unui job, dar și cei care sunt deja implicați în proiecte sau își desfășoară activitatea în companii multinaționale în care engleza este numitorul comun.
Ce-i atât de special la un astfel de curs? Cu ce se deosebește de un curs de engleză generală?
În primul rând, tematica vizează aspecte ale realității strâns legate de mediul de afaceri cum ar fi “projects”, “security”, “innovation”, “performance”. Accentul se pune pe elementele și structurile de vocabular, pe utilizarea acestora în context și în situații concrete de viată. Noțiunile de gramatică sunt inserate în conținut (și eventual reluate în funcție de nivelul sau de nevoile cursanților).
Ar trebui precizat faptul că, pentru a putea parcurge eficient un curs care vizează un limbaj specializat, este nevoie de cunoașterea limbii engleze la un nivel general cel puțin mediu. Cunoștințele temeinice de gramatică și vocabular ar trebui sa stea la baza parcurgerii eficiente a unui astfel de curs.
Trebuie de asemenea avut în vedere faptul că rezultate în ceea ce privește achiziția de vocabular, nu pot apărea în timp foarte scurt, deoarece este nevoie nu de memorarea acestora, ci de abordarea lor contextuala, în situații și conjuncturi similare celor din viața reală. Cu alte cuvinte, cursanții ar trebui să știe că este nevoie de mai multe săptămâni sau chiar luni de studiu pentru a putea obține progrese vizibile și abilitatea de a utiliza eficient și fără prea mare efort noile cunoștințe.
În concluzie, comunicarea fiind o componentă esențială a unei relații eficiente, fie ea personală sau profesională, găsirea unui numitor comun, a unui limbaj care să fie familiar celor implicați, este absolut necesară.

Vorbiți fluent în orice limbă!

Cursuri stimulative, structurate în lecții relevante și interesante
care se desfășoară într-un mediu atrăgător și confortabil.
Profesori dinamici și dedicați!

Aflați mai mult!
021 253 22 55