La sfârşitul acestui modul, cursantul va putea să înțeleagă şi să utilizeze expresii cotidiene, precum şi enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Va putea să se prezinte sau să prezinte pe cineva, să formuleze şi să răspundă la întrebări referitoare la detalii personale. Va putea să comunice, într-un mod simplu, cu condiţia ca interlocutorul să vorbească rar şi clar şi să fie cooperant.

Conținutul cursurilor

Limbajul abordat:

  • a face cunoștință, a se prezenta, modalități formale/informale de a se prezenta, carieră/funcție/meserie/department și companie, a telefona (fraze cheie), călătorii (limbaj funcțional);
  • timp și chestiuni legate de exprimarea timpului (program, programarea unei întâlniri, orar etc.);
  • activități zilnice la locul de muncă și descrierea lor, situații sociale tipice, exprimarea invitațiilor, ofertelor, sugestiilor, cerințelor.

Gramatică:

  • recapitularea verbului “a fi” și a prezentului, introducerea timpurilor trecut și viitor;
  • recapitularea pronumelor subiect, obiect, pronumelor posesive, singularul vs pluralul substantivelor;
  • întrebări și topica acestora;
  • imperativul pentru exprimarea instrucțiunilor.
Cursanții vor trebui să îmbine partea de gramatică cu vocabularul în dialoguri, discuții libere, scurte prezentări, demo-uri a unor situații de business clasice.

Formular de contact


Vorbiți fluent în orice limbă!

Cursuri stimulative, structurate în lecții relevante și interesante
care se desfășoară într-un mediu atrăgător și confortabil.
Profesori dinamici și dedicați!

Aflați mai mult!
021 253 22 55