cursuri de limba germana

Datorită infuziei de companii în cadrul cărora limba de bază este limba germană, iar investițiile în dezvoltarea personală a angajaților au devenit o prioritate, solicitările de desfășurare a cursurilor corporate de limba germană atât sub formă individuală, dar și de grup, au crescut considerabil.

Echo răspunde prompt tuturor acestor solicitări de desfășurare a cursurilor de limba germană la sediul companiilor, oferind acestora cursuri la cele mai înalte standarde de calitate începând cu nivelul A1 și până la cursuri de nivel avansat și limbaj specializat.

Procesul demarează prin testarea inițială a cursanților ce urmează să participe la cursurile de limba germană în cadrul companiilor ai căror angajați sunt. Aceste testări se realizează pe baza unor teste scrise concepute conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, asigurând astfel obiectivitatea și acuratețea încadrării în grupe de nivel a viitorilor cursanți. Testarea scrisă este urmată de o testare a capacităților de comunicare orală constând într-o discuție trainer - cursant pe baza unui subiect familiar.

În urma desfășurării acestei testării inițiale urmată de un raport de evaluare, cursanții vor fi direcționați către grupe corespunzătoare nivelului lor de limbă. Tot pe baza acestor rapoarte de evaluare și a stabilirii nivelului grupelor, va fi selectat suportul de curs.

Menținerea unei legături constante cu departamentele de resurse umane și training ale companiilor partenere este esențială pentru a asigura o bună evoluție a cursurilor. Companiile sunt astfel informate constant în legătură cu performanțele cursanților, prin intermediul unei evaluări de mijloc, dar și a uneia finale menite să cuantifice progresul individual al fiecăruia dintre participanți în raport cu nivelul atribuit inițial.

Structura și conținutul cursurilor se vor adapta perfect nevoilor cursanților și solicitărilor specifice venite din partea companiei. Metodele utilizate sunt menite să faciliteze cât mai rapid și mai eficient accesul cursanților către comunicarea în limba germană.

Astfel, metoda Echo are în centru implicarea activă a participanților la curs, utilizarea de materiale intuitive atractive – imagini, materiale video, materiale audio etc., care duc la o însușire temeinică, profundă și de lungă durată a structurilor de limbă.

Trainerii de limba germană care susțin cursuri în cadrul Echo sunt selectați în urma unui minuțios și riguros proces de recrutare și selecție, având pregătire de specialitate atât în cadrul instituțiilor românești, dar și în străinătate.

Cursurile de limba germană pentru companii vor include următoarele aspecte:

  • îmbogățirea vocabularului folosit în situații uzuale
  • înțelegerea rapoartelor sau documentelor scrise, dar și a prezentărilor orale
  • exersarea orală a ideilor și opiniilor, interacțiune cu ceilalți cursanți în cadrul unor jocuri de rol care simulează scenarii incluzând prezentări, negocieri, întâlniri de afaceri, conversaţii telefonice;
  • înțelegerea şi/sau aprofundarea structurilor gramaticale mai dificile sau complexe

În cadrul cursurilor corporate, Echo a desfășurat numeroase programe de training vizând limbaje specializate de tipul germană de afaceri, germană medicală, marketing și vânzări, IT și telecomunicații.

Cunoașterea și utilizarea limbii germane de către angajați, atât în cadrul companiilor în care limba germană este limba “oficială”, dar și în cadrul companiilor multinaționale, reprezintă un instrument–cheie atât în eficientizarea comunicării interpersonale, dar și a demersurilor de “business”. Cursuri de germana pentru companii personalizate si adaptate mediului de afaceri.

Vorbiți fluent în orice limbă!

Cursuri stimulative, structurate în lecții relevante și interesante
care se desfășoară într-un mediu atrăgător și confortabil.
Profesori dinamici și dedicați!

Aflați mai mult!

Call Now Button0755.543.543