Audit lingvistic

Adresat companiilor, auditul lingvistic vă va ajuta să diagnosticaţi sau să analizaţi nevoile punctuale ale companiei în materie de training pentru limbi străine, precum și să stabiliți nivelul exact de cunoaștere al limbilor străine pentru fiecare angajat în parte.

Astfel, în cadrul procesului de auditare se va efectua o evaluare ce va conţine o probă scrisă precum şi un interviu unu-la-unu (poate avea loc și telefonic) prin care vom putea identifica punctele slabe sau forte, lucrurile ce pot fi uşor corectate sau care vor necesita un timp mai îndelungat de înţelegere/acumulare

Cuprinde:

  • realizarea evaluării (testare scrisă+interviul)
  • identificarea capacităţii lingvistice a cursantului/cursanţilor
  • o propunere de strategie ce poate fi abordată de compania beneficiară în strânsă legătură cu ECHO
  • planificarea cursurilor/sesiunilor

Modalităţile de testare alese

1. Testare scrisă pe baza testelor realizate de către ECHO, la cererea clientului, sau pe baza eseurilor realizate de candidaţi şi furnizate de către client.

2. Testare telefonică care va fi realizată de trainerii ECHO şi care va dura 15 min./ persoană, pe baza unui set de 10 întrebări, furnizat de către client sau stabilit de comun acord. In urma acestor testări, trainerii vor face câte o evaluare care va conţine comentarii legate de prestaţia candidatului, precum şi nivelul recomandat.

Auditul lingvistic va verifica cele cinci componente importante

Vorbire, Scriere, Gramatică, Citire, Ascultare

După realizarea auditului lingvistic, compania va putea astfel:

  • să includă angajatul companiei dumneavoastră într-un program de training adecvat;
  • să evalueze competenţele lingvistice ale angajaților sau ale viitorilor angajați.

Etapele Auditului

  • realizarea testelor, la cererea clientului
  • realizarea testării orale
  • o propunere de strategie ce poate fi abordată de compania beneficiară în strânsă legătură cu Echo
  • planificarea cursurilor/sesiunilor (în cazul în care doriţi ca Centrul nostru să vă furnizeze cursuri de limbi străine pentru perfecţionarea cunoştinţelor angajaţilor dvs

Vorbiți fluent în orice limbă!

Cursuri stimulative, structurate în lecții relevante și interesante
care se desfășoară într-un mediu atrăgător și confortabil.
Profesori dinamici și dedicați!

Aflați mai mult!

Call Now Button0755.543.543