Limba germană, o limbă exactă

Între zicala „deutsche Sprache, schwere Sprache” (limba germană, limbă grea) şi afirmaţia subsemnatei, copil român-român, la vârsta de şase ani, în anul 1974, că vrea să meargă numai şi numai la Liceul cu predare în limba germană maternă („mama, să ştii, că eu, ori mă duc la şcoala germană, ori nu mă duc niciodată la şcoală!!!”), se află multe alte posibilităţi de poziţionare.
Lumea zice că germana se poate învăţa numai în copilărie, că e atât de dificilă, încât mai târziu nu mai intră în cap. Vă dau un contraexemplu: când la Universitatea Politehnică Bucureşti s-a înfiinţat, în 1991, Departamentul de Ştiinţe Inginereşti în Limba Germană, profesorii au fost puşi în situaţia de a învăţa, la maturitate, germană tehnică şi economică. Aceştia susţin şi astăzi cursuri foarte bune în această limbă.

Dacă există o motivaţie, lucrurile se leagă. Care pot fi aceste motive?

  • vreau să muncesc într-o ţară vorbitoare de limbă germană
  • vreau să studiez în Germania
  • vreau să lucrez într-o firmă româno-germană, ca specialist de legătură cu clienţi din Germania
  • vreau să mă căsătoresc cu un/o elveţian(că)
  • vreau să fac afaceri cu firme din Austria…..etc.

Ei, da, dar eu ştiu engleză, ce să mă mai obosesc să învăţ germana?! Ia timp, costă („scump, doamnă, scump…”) şi nu mă mai apuc, la vârsta mea, să tocesc gramatică!!!
Da, foarte bine ca ştiţi engleză, acesta rămâne un atu al dvs., dar este bine să învăţaţi şi germană pentru că:
„lor” le este destul de greu să se exprime în limbi străine
le face plăcere ca un străin să le vorbească limba
este mult mai uşor să vă faceţi înţeleşi în limba germană, să vă puneţi în valoare şi, de ce nu
să percepeţi şi să înţelegeţi corect o situaţie de criză, în care să puteţi argumenta convingător în favoarea dvs.

Copilul român din 1974 a crescut în şi cu limba germană, a studiat şi a profesat în această limbă şi a ajuns în punctul în care doreşte să împărtăşească şi altora această afinitate pentru limba şi cultura germană, ambele atât de complexe şi bogate.

În calitate de trainer, vă prezint pe scurt opţiunile, pentru ca dvs. să alegeţi în cunoştinţă de cauză cursul care vi se potriveşte cel mai bine.

Conform grilei de auto-evaluare din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi, puteţi încerca să vă autoevaluaţi:
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
Echivalenţa între cadrul european şi denumirile propuse de către centrul ECHO sunt:

Începător A1
Începător plus A2
Mediu B1
Mediu plus B2
Avansat C1
Avansat plus C2

În cazul în care începeţi de la „Guten Tag, ich bin….”, nivelul alocat este în mod cert cel de Începător/A1.
Dar dacă, aţi mai făcut niţică germană pe la şcoală, iar din modestie şi exigenţă, estimaţi că vi se potriveşte un curs de începător, când în realitate aveţi suficiente cunoştinţe pentru nivelul imediat superior, de Începător plus/A2, vă recomand să apelaţi la ECHO, pentru o evaluare preliminară GRATUITĂ, sub forma unui chestionar transmis prin email. Dvs. îl remiteţi completat, iar trainerul vă ajută la repartizarea pe acel nivel care să reprezinte un câştig şi o nouă provocare pentru dvs.

Testele pot fi rezolvate de asemenea online pe https://www.theecho.ro/test-germana-incepatori/.

Nu e o problemă în sine nici dacă, după prima şedinţă, constataţi că e prea uşor/greu: se face o realocare, dar cu efort suplimentar de timp şi de resurse. Trebuie comandat un alt manual pentru dvs., veţi fi repartizaţi la altă grupă de curs etc.
Pentru a simplifica procedura şi a economisi timp, faceţi ca la croitorie, măsuraţi de două ori şi tăiaţi o dată, adică informaţi-vă telefonic, solicitaţi toate informaţiile necesare din partea managerilor de proiect sau de pe pagina www.theecho.ro .

Manualele sunt însoţite de CD-uri multimedia şi audio, veţi audia înregistrări ale unor dialoguri în cea mai curată limbă germană şi veţi fi invitaţi să rezolvaţi exerciţii interesante şi stimulative. Germana este o limbă exactă, clară şi de perspectivă.
Trainerul nu vă învaţă nimic, vă ghidează să găsiţi singuri calea de a începe să vorbiţi cu uşurinţă limba lui Goethe.

Vorbiți fluent în orice limbă!

Cursuri stimulative, structurate în lecții relevante și interesante
care se desfășoară într-un mediu atrăgător și confortabil.
Profesori dinamici și dedicați!

Aflați mai mult!
021 253 22 55