Learning can be fun

Nowadays, limba engleză is all around us. Este cea mai importantă limbă de comunicare şi foarte multe cuvinte din vocabularul limbii engleze au pătruns şi în vocabularul uzual al limbii române dând naştere la ceea ce se cheamă ronglish- limba de comunicare în marile corporaţii şi nu numai. Auzim frecvent expresii de genul “am meeting la ora 2.”, “maine am deadline”, “target-ul a fost atins”.

Învăţarea unei limbi străine este în general un proces de durată iar rezultatul este influenţat de foarte mulţi factori, dintre care cei mai importanţi ar fi timpul alocat studiului şi folosirea limbii respective în mod constant. Dar acest proces de durată poate fi şi distractiv. Începem prin a acumula cunoştinte de bază despre folosirea şi formarea verbelor, a substantivelor şi a altor părţi de vorbire şi continuăm prin a învăţa expresii şi cuvinte, îmbogaţindu-ne vocabularul şi dezvoltându-ne abilităţile de comunicare. În limba engleză folosirea expresiilor este foarte comună. Din multitudinea de expresii din limba engleză unele dintre cele mai interesante şi amuzante sunt expresiile care au în componenţă nume de animale. Unele dintre aceste expresii îşi găsesc echivalent şi în limba română.

EXPRESIE TRADUCERE LITERALĂ ÎNŢELES EXEMPLU
as busy as a beaver Ocupat ca un castor Foarte ocupat I have been as busy as a beaver all morning trying to finish my work.
bark up the wrong tree A lătra la copacul greşit A acţiona gesit My boss is barking up the wrong tree. I did not cause the computer problem because I was away at the time.
bet on the wrong horse A paria pe calul nepotrivit A face previziuni false, a nu face alegerea potrivită He is betting on the wrong horse if he supports the other city in their bid for the Olympic games.
a cat nap Somn de pisica Pui de somn I had a cat nap in the afternoon so that I would feel refreshed in the evening
have a cow A avea o vaca A se enerva Our teacher had a cow when he discovered that nobody had prepared for the class.
have a whale of a time A avea o balena de timp A se distra We had a whale of a time at the party last night
lead a dog’s life A duce o viaţă de câine A avea o viaţă nefericită The man is leading a dog`s life since he married the woman who everyone told him not to.
let the cat out of the bag A scoate pisica din sacoşă A dezvălui un secret The teacher let the cat out of the bag when she began talking about the plans for the new school.
rain cats and dogs A plua cu câini şi pisici A ploua torenţial It has been raining cats and dogs all day.
separate the sheep from the goats A separa oile de capre A împărţi în două grupuri We had to separate the sheep from the goats when we began to make selections for the school choir.
top dog Câine de top Persoană importantă My uncle is the top dog in his company.
to be a pussy cat A fi o pisică A fi paşnic ‘Don’t worry. He looks frightening, but really he’s a pussy cat.’
to be in the dog house A fi în casa câinelui A avea probleme, a fi la necaz ‘I’m in the dog house with my wife after I forgot out anniversary.’
to be a rat A fi un şobolan A fi trădător ‘Michael is such a rat. He left as soon as the trouble started.’
to smell fishy A mirosi a peşte A părea suspicios ‘My son’s story smells fishy. He said that he’d been in the library all day, but I think it’s closed today.’

Vorbiți fluent în orice limbă!

Cursuri stimulative, structurate în lecții relevante și interesante
care se desfășoară într-un mediu atrăgător și confortabil.
Profesori dinamici și dedicați!

Aflați mai mult!
Call Now Button0755.543.543