Accentele în limba franceză

Accentele limbii franceze sunt:

 • é: accentul ascuţit (l’accent aigu)
 • à : accentul grav (l’accent grave)
 • â : accentul circumflex (l’accent circonflexe)

1. Accentul ascuţit

 • îl primeşte numai vocala ‘e‘ (é)
 • marchează un ‘e‘ închis
 • poate fi primit de:

  • e final pronunţat [e] chiar dacă este urmat de e mut sau de semnul pluralului s :thé, chanté, beautés
  • e iniţial dacă formează singur silaba: é-gal, é-norme, é-quipe
  • e în interiorul cuvântului, dacă se găseşte la sfârşit de silabă şi este pronunţat e închis: gé-né-ral

Vocala e nu primeşte accent:

 • când reprezintă un e mut, deşi se află la sfârşit de silabă: de-voir, ve-nir, pre-mier
 • când este urmată de:

  • o consoană dublă: effort, ennemi, dresser
  • doua consoane: dernier, esprit(spirit) (cu excepţia cazurilor când a doua silabă este r sau l: éclat, régler)

2. Accentul grav

Accent grav primesc vocalele: è, à, ù

è

 • marchează un e deschis
 • vocala e primeşte accent grav când este urmată de o silabă care conţine un e mut [ә]: poème, élève
 • în faţa unui –s final se pune întotdeauna accentul grav: succès, progrès, procès.

à

Primeşte accent grav în:

 • prepoziţia à , spre a o deosebi de pers. a III-a sing. a verbului ’avoir’: il a
 • adverbele çà şi
 • déjà, voilà

ù

 • Primeşte accent grav adverbul sau pronumele relativ (unde , in care), spre a se deosebi de conjuncţia ou (sau, ori)

3. Accentul circumflex

Îl primesc toate vocalele:

 • â: âge, pâte (pastă, aluat), pâté, bâtiment (clădire), gâteau (prăjitura, plăcintă), tâche (sarcină)
 • ê: tête, forêt, fenêtre, fête, pêche (pescuit, piersica) , poêle(m. sobă, f. tigaie)
 • î: dîner, maître (stăpân, proprietar), s’il vous plaît, chaîne(lanţ)
 • ô: côte (coastă, ţărm), côté (parte, latură), diplôme, hôtel, hôpitale, rôle, rôti( friptură)
 • û: sûr (ement), coût, goût, mûr (matur, copt)

Vorbiți fluent în orice limbă!

Cursuri stimulative, structurate în lecții relevante și interesante
care se desfășoară într-un mediu atrăgător și confortabil.
Profesori dinamici și dedicați!

Aflați mai mult!
Call Now Button0755.543.543