Test maghiară nivel avansați

1. A leveled alapján pontosan ... képzeltelek el.

2. A múlt héten ... a huszonegyedik évemet.

3. Menj ..., légy szíves! Nem férek el tőled.

4. Jövő szerdán lesz a vizsgám. Ideje hozzálátni a ... .

5. Kocsival mennek, így ... odaérnek.

6. Nagyon ... nekem az a nő, aki az ablaknál áll.

7. A szomszéd lakás üres volt, de most egy fiatal házaspár költözött ... .

8. Először telefonálok neki, azután elmegyek ... .

9. Látom, édesen iszod a kávét. Én is ... szeretem.

10. Azok a szép virágok a ...?

11. Albertot nevezték ki a gyár új ... .

12. Nagyon fázott, mert az ablak ... volt.

13. Most mulassunk, ... évente csak egyszer van születésnapod!

14. Gabinak már a negyedik verseskötetét ... .

15. Valaki ... az ajtón, be kellene engedni.

16. A barátnőm nyelvvizsgára ..., ezért nem tud jönni színházba.

17. A levegő ... folyamatosan mérik, s erről tájékoztatják a város lakosságát.

18. A jó szakembert mindenhol jól ... .

19. Az előadónak úgy kell beszélnie, hogy a távolabb ülök is ... .

20. Az asztal mellett ... fiúk két sört kérnek.

21. Beteg lett, és más ment el ... a konferenciára.

22. A gyerekek az asztal mellett ... ették meg a reggelit.

23. Nekem minden este ... kell.

24. A széken ... táska az enyém.

25. Azt kérdezik tőlem, hogy ... táncolni?

26. ... maradt Feri tolla.

27. Magyarország északi részén nagy ... területek vannak.

28. Ha gazdag lett volna, Géza szállódában ... .

29. A postás ... csengetett, amikor Emilnek telefonáltam.

30. Gyermekkoromban ... ábrándoztam, hogy híres orvos leszek.

Vorbiți fluent în orice limbă!

Cursuri stimulative, structurate în lecții relevante și interesante
care se desfășoară într-un mediu atrăgător și confortabil.
Profesori dinamici și dedicați!

Aflați mai mult!

Call Now Button0755.543.543